ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ