ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ – ΓΟΥΣΙΟΥGeneral Partner, Velocity